Profil

Fugttekniker siden 2010

Om firmaet

Juhl Fugt og Indeklima har fokus på såvel synlige skader som eventuelt skjulte fejl, der på sigt kan frembringe et forringet indeklima med helbredsudfordringer og uforudsete omkostninger til følge.

Jeg kan, med min baggrund som fugttekniker siden 2010, undersøge din nuværende eller potentielt kommende bolig indgående, ligesom jeg kan hjælpe dig med korrespondance med forsikringsselskab omkring eksisterende dækningsberettigede fugt-/vandskader, og jeg kan udbedre fugt-/vandskader inklusiv skimmelsanering, hvor det er nødvendigt.

Har du mistanke, eller er du nysgerrig?

Jeg kan lave en totalgennemgang af boligen for fejl og mangler, der kan udgøre en potentiel risiko, med det rigtige professionelle udstyr og mange års erfaring med at læse resultaterne. Jeg får eventuelle fysiske prøver analyseret hos DMR (Dansk Miljørådgivning)

Er du boligudlejer?

Er du usikker på, om forringet indeklima i boligen skyldes konstruktionen eller din lejers adfærd, så kan jeg som supplement til gennemgang af bygningen tilbyde logning af indeklimaet. Dette vil synliggøre vaner omkring udluftning og varmepåvirkning, så en eventuel uhensigtsmæssig adfærd kan korrigeres gennem vejledning.

Er skaden sket?

Som certificeret håndværkstaksator kan jeg give en vurdering af, om din fugt-/vandskade er dækket af din forsikring. Hvis den er dækket, kan jeg hjælpe med korrespondancen med dit forsikringsselskab – og uanset dækning, kan jeg give et tilbud på udbedring af skaden. En eventuel skimmelsanering foretages med kemi eller dampning med rent vand.