Indeklimaundersøgelse

Ønsker du undersøgelse af nuværende eller potentielt kommende bolig?

Ønsker du dit hus undersøgt?

Jeg kan hjælpe med

  • Analyse af materialer som asbest, skimmel eller svamp
  • DNA-test af støv for fastlæggelse af skimmelspore-sammensætning
  • Mycometer®Surfa-analyse for skimmelsvampevækst
  • Dyrkningsanalyse efter spiringsdygtigt skimmelmateriale

Hvis der ved gennemgangen findes tydelige tegn på en dækningsberettiget skade forårsaget af fugt/vand, kan jeg hjælpe med korrespondance med forsikringsselskab for omfang, ligesom jeg kan hjælpe med udbedring i form af affugtning af opfugtede bygningskonstruktioner og skimmelsanering.